C C C C A+ A A- X

История

Административен съд – Благоевград е част от структурата на съдебната система на Република България в най-новата ѝ история. Административен съд – Благоевград започва да правораздава от 1 март 2007 година, заедно с още 27 специализирани административни съдилища в страната, създадени по силата на новия Административнопроцесуален кодекс, приет от Народното събрание на 29 март 2006 г. и обнародван в ДВ бр.30 от 11 април 2006 г., с приемането на който се улеснява достъпът на гражданите до правосъдие, ускорено административно съдопроизводство и постигане на по-добра защита на правата и законните интереси на гражданите. Седалището и съдебният район на Административен съд – Благоевград съвпадат със седалището и съдебния район на Окръжен съд – Благоевград.

Административен съд – Благоевград разглежда административни дела като първа инстанция, както и е касационна инстанция по жалби против решения на районните съдилища от съдебен район Благоевград. ВАС е касационна инстанция за дела, подсъдни на административните съдилища в страната. Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване; проверява като касационна инстанция съдебни актове, постановени по административни дела и разглежда молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация