C C C C A+ A A- X

Компетентност на съда

Административен съд – Благоевград е част от структурата на съдебната система на Република България в най-новата ѝ история.

Административен съд – Благоевград разглежда административни дела като първа инстанция, образувани по искания за издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове и административни договори; обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по АПК; изпълнение на административен договор, доколкото не е предвидено друго в специален закон; защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията; защита срещу незаконно принудително изпълнение; обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица; обезщетения за вреди от принудително изпълнение; обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища; установяване неистинността на административни актове.

Административен съд – Благоевград разглежда касационни жалби против решения на районните съдилища от съдебния район, постановени по реда на Закона за административните нарушения и наказания, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други случаи, предвидени в закона. Върховният административен съд е касационна инстанция за дела, подсъдни като първа инстанция на административните съдилища в страната.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация