C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Председател

Приемно време: понеделник 14.00 - 15.00

Стоянка Пишиева-Сахатчиева

Председател

073/872684

admcourtblg@bl-adc.justice.bg

Заместник-председател

Марияна Мицева

Зам.-председател

073/872684

admcourtblg@bl-adc.justice.bg

Администрация

Съдебен администратор

073/872684; факс: 073/872684

v.kalamska@bl-adc.justice.bg

Главен счетоводител

073/872684

e.georgieva@bl-adc.justice.bg

Връзки с обществеността

073/872684

i.mavrevska@bl-adc.justice.bg

Системен администратор

073/872684

l.mezdrichki@bl-adc.justice.bg

Служба "Съдебно Деловодство"

Служба "Съдебно Деловодство" осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. В служба „Съдебно деловодство“ се организират и съхраняват делата, образувани в Административен съд - Благоевград и можете да получите информация за висящи дела. Информация се предоставя на страните по делото и техните представители до деня преди съдебното заседание. За да получите информация е необходимо да знаете номера на делото и годината, в която е образувано.

Работно време: всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа, без прекъсване

Телефон: 073/883586

Служба "Регистратура"

Служба "Регистратура" приема и регистрира всички постъпили в съда книжа – искови молби, жалби и др. Документите, които подавате, трябва да са четливо написани, подписани и правилно адресирани. Ако се отнасят по образувано дело, посочете неговия номер, година и съда, до който изпращате документите. Подаденият от Вас документ ще бъде докладван на съответния съдия-докладчик или на Председателя на съда.

e-mail: registraturablg@bl-adc.justice.bg

Работно време: всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа, без прекъсване

Телефон: 073/883585

Служба "Архив"

Служба "Архив" съхранява дела, приключили с влезли в сила съдебни актове, както и приключените деловодни книги. До служба „Архив“ се отнасят молби, касаещи приключили дела – молби за издаване на преписи и изпълнителни листове, както и за издаване на съдебни удостоверения по свършени дела.

Работно време: всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа, без прекъсване

Телефон: 073/883587

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация